Tag Archives: לשון

טעם ורוק

לשון האדם אינה יכולה לחוש בטעם כאשר אין עליה רוק, למשל, אם תייבשו את הלשון ותשימו עליה כפית מלח – לא תוכלו לחוש בטעם, אבל, ברגע שטיפת רוק תיגע במלח והמלח יתמוסס על הלשון, בלוטות הטעם מיד תעברנה את טעם המליחות למח ותרגישו בטעם המלוח!